POLJOPRIVREDA POTICAJI MLADI

21. siječnja 2022.

Može li rast potpora biti dobar motiv za ulazak u poljoprivredu?

2022. GODINA – EUROPSKA JE GODINA MLADIH Depopulacija i nedostatak radne snage najveće su prijetnje za poljoprivredu U području poljoprivrede na razini EU-a već se duže […]