hep toplinarstvo

4. listopada 2021.

HEP toplinarstvo kreće sa uključivanjem grijanja, evo rasporeda….

HEP-TOPLINARSTVO će danas, 4. listopada 2021. započeti s uključivanjem grijanja za više od 129 tisuća krajnjih kupaca u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i […]