dr. Andrija Štampar

1. rujna 2021.

Andrija Štampar: Čovjek koji je utemeljio javno zdravstvo bio je ispred svog vremena, a možemo mu zahvaliti što koronu držimo pod kontrolom…

Bio je vodeći hrvatski autoritet na području epidemiologije te začetnik preventivne medicine. Ime i prezime Andrije Štampara u posljednjih godinu i pol zasigurno je jedno od najspominjanijih imena […]