hadronskI sudarač u CERN-u

17. siječnja 2022.

Uhvaćeni signali, mogli bi promijeniti shvaćanje svemira: “Doslovno sam se tresao”

Nenad Jarić Dauenhauer DVIJE skupine fizičara koje rade na Velikom hadronskom sudaraču u CERN-u objavile su rezultate koji ne mogu biti objašnjeni postojećom teorijom fundamentalne fizike. Javlja […]