Mačkovac

24. ožujka 2021.

Završeni su radovi modernizacije javne rasvjete u naselju Mačkovac…

Završeni su radovi modernizacije javne rasvjete u naselju Mačkovac, uvođenjem LED rasvjete. Ovime je Mačkovac postao treće naselje u našoj općini s novom javnom rasvjetom, a […]