denis smajo

30. srpnja 2020.

Sud EU: Ništetne i ulazne naknade, čak se i solemnizacija mora vratiti dužnicima…

Još je jedan element ništetnosti CHF kredita dosudio Sud Europske unije: ulazne naknade za obradu kredita proglašene su ništetni u sva spojena predmeta iz Španjolske, a […]