Gradsko vijeće Grada Vukovara

28. listopada 2020.

Odluka je pala, nema ćirilice u Vukovaru, Penava: Mi smo šutjeli 30 godina, 30 godina nas se gazi…

S 12 glasova za i 6 protiv prihvaćen je zaključak gradonačelnika Vukovara da nije dostignut stupanj razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Vukovara, pripadnicima hrvatskog […]