migranstska kriza

5. svibnja 2021.

Umiru u općoj ravnodušnosti, a na EU granicama ih pljačkaju i lome im kosti. Izvješće o migrantskoj kalvariji u pandemiji za surovost jako proziva Hrvatsku…

Pandemija covida potpuno je medijski zakrilila golemu ljudsku dramu koja se zadnjih godina neprekidno odvija na Sredozemlju i kopnenim migrantskim rutama, i u kojoj smrtno stradaju […]