Odobreno 5.220.636

26. travnja 2022.

Odobreno 5.220.636,00 kuna za 311 programa međunarodne kulturne suradnje

U okviru Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu Ministarstvo kulture i medija sufinancirat će 311 programa međunarodne kulturne suradnje […]