ESHUMAIJA

4. ožujka 2022.

Identificirano 11 civila, od toga 5 žena, koji su likvidirani i odbačeni na deponij u Boboti

„Želim vjerovati da nam ovaj današnji dan može biti ohrabrenje kako predanim radom i međuresornom suradnjom možemo rasvijetliti i druge sudbine naših nestalih, unatoč šutnji onih […]