KORONAKARTA

9. srpnja 2021.

Objavili su novu koronakartu, Hrvatska je cijela u zelenom!

Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) objavio je ažuriranu koronakartu Europe. Hrvatska je prema njoj označena zelenom bojom što pokazuje povoljnu epidemiološku sliku.  Žutom […]