eurostat

5. srpnja 2020.

Kako živimo nakon 7 godina u EU? Bogate članice jednako su nam daleko, tranzicijske nas prestižu…

Iza podataka o rastu BDP-a, smanjenju deficita i javnog duga, ostaje činjenica da građanin Hrvatske s prosječnom plaćom koja je dosegnula 900 eura plaća hranu tek […]
23. lipnja 2021.

Hrvatska je druga najsiromašnija država EU, od nas je gora samo Bugarska

Eurostat je objavio podatke o potrošnji po glavi stanovnika u 2020. godini, koji pokazuju da je Hrvatska na samome dnu u Europskoj uniji. AIC mjeri vrijednost […]