Brodtrogir

22. rujna 2021.

U Brodotrogiru će graditi manje brodove, Končar traži pomoć države…

Trogirsko gradsko vijeće na tematskoj je sjednici o Brodotrogiru donijelo zaključak kako se što prije treba isplatiti sav dug prema bivšim radnicima te da namjena tog […]