Alen Taahiri

21. travnja 2021.

I Hrvatska je u borbi protiv rasizma

Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Alen Tahiri, univ. spec. pol., sudjelovao je na Europskoj konferenciji protiv rasizma (European Anti-Racism […]