Martinje

11. studenoga 2020.

Zagorci na mukama ! Martinje je zaštićeno kao kulturno dobro, no ove godine neće biti martinjskih fešti: Vinari: Iduće godine ćemo sve nadoknaditi…

Slavljenje sv. Martina biskupa, ‘Martinje’ upisano je u Registar zaštićene hrvatske kulturne nematerijalne baštine. Martinje je postalo kulturno dobro zahvaljujući Kulturnom centru sv. Martin – Hrvatska […]