druga Odluka o financiranju u okviru ESF Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

12. studenoga 2021.

Objavljena druga Odluka o financiranju u okviru ESF Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Temeljem Odluke o financiranju, planirano je ugovaranje dodatnih 15 projekata u okviru Poziva. Ured za Udruge objavljuje drugu Odluku o financiranju za 15 projekta za Prvu skupinu financiranja, […]