Ivan Milas

3. svibnja 2021.

Vedri i oblači po Vinogradskoj: Zbog Zadravec Klinika za tumore bez ijednog radiologa, a pacijenti u strahu…

Naši pacijenti trebaju nas svakodnevno, no sada smo u situaciji da funkcioniramo od dana do dana, ne znamo što će biti sutra niti kako će se […]