Jasminka Peršec

26. listopada 2020.

Peršec: Porast hospitaliziranih bolesnika kod nas je drastičan, eksponencijalan…

Doc.dr.sc. Jasminka Peršec, Predstojnica Klinike za anesteziologiju KB Dubrava i predsjednica Hrvatskog društva za intenzivnu medicinu u Dneviku N1 televizije komentirala je pismo liječnice KB Dubrave […]