Portal Hrvatska uživo

Nakladnik / Publisher Demos Media

Udruga za promicanje i zaštitu demokracije vladavine prava i transparentnosti

Adresa:
Matije Antuna Relkovića 3
Nova Gradiška  35400
Hrvatska

IBAN: HR9741240031122002445

Poslovna banka – ERSTE BANK IBAN HR322402006110107545

OIB: 54691920709

Odgovorna osoba: Mario Strinavić

Uredništvo

Glavni i odgovorni urednik portala: Mario Strinavić

info@demosmedia.hr