Održana 19.sjednica Županijske skupštine Brodsko posavske županije…

Održana 19.sjednica Županijske skupštine Brodsko posavske županije…

U ponedjeljak, 30. listopada održana je 19. sjednica Županijske skupštine kojom je prdsjedavao Pero Ćosić. Nakon usvajanja Dnevnog reda današnje i Zapisnika o radu prošle sjednice, prešlo se na prvu točku – Aktualni sat pod kojom su vijećnici postavljali pitanja vezana uz rad i aktivnosti Brodsko-posavske županije. Na aktualnom satu postavljena su pitanja iz djelokruga rada Županije pa je vijećnike tako zanimalo: s obzirom na kategorizaciju OPG-ova koji mogu uzgajati svinje i institucije u čijoj je ingerenciji ima li Županija ima građevinskih i funkcionalnih veterinarskih inspektora koji taj posao trebaju odraditi, da li je županijska Civilna zaštita spremna u slučaju da pojava afričke svinjske kuge eskalira, da li je Brodsko-posavska županija pokušala ishoditi od Vlade RH da uzgajivačima svinja koji su oštećeni suzbijanjem epidemije osim novčane naknade bude omogućeno i obeštećenje u vidu dobivanja praščića (Matasović), dokle je stigla izgradnja školske športske dvorane u Sikirevcima, (Klaić), u kojem je stadiju rekonstrukcija i opremanje prostora za novu gradsku ljekarnu u Slavonskom Brodu,(Rubil), u kojem je stadiju priključenje crpne stanice za kanalizaciju na području Slavonskog Broda čijim bi se priključenjem problem kanalizacije riješio za stanovnike općine Ruščica i Gornje Vrbe s obzirom na nemogućnost priključenja na elektroenergetski sustav HEP-a (Odobašić), što župan planira poduzeti po pitanju povećanja plaća zaposlenika Brodsko-posavske županije obzirom da je Vlada RH donijela Odluku o povećanju minimalne plaće u RH od 1.1. 2024 godine za 20% odnosno sa 700 na 840 eura i hoće li Županija slijediti ovu Odluku, da li su nadležnim institucijama podnijeti zahtjevi za nadzor zakonitosti rada Upravnog vijeća Doma zdravlja u NG pri izboru i imenovanju ravnatelja, da li je župan upoznat s duljinom zakonskog roka dogradnje Doma za starije i nemoćne u Vrpolju nakon aktiviranja građevinske dozvole (Marijić), pošto je RCGO “Šagulje” ishodio lokacijsku dozvolu, hoće li navedeni centar u slijedeće 3 godine doista početi s radom i da li su obavljeni razgovori s Gradom Slavonskim Brodom oko lokacije za izgradnju pretovarne stanice (Nikšić), što je Županija i institucije koje se na nju naslanjaju učinila po pitanju da se slavonska svinjokolja dobije status nematerijalnog kulturnog dobra po uzoru kako je Zadar zaštitio tradicijske ribolovne vještine (Vidović) da li su se i druge jedinice lokalne uprave i samouprave mogle javiti na natječaj temeljem kojeg se gradi Dom za starije i nemoćne u Vrpolju (Lukačević).

Na vijećnička pitanja odgovarao je župan Danijel Marušić i resorni pročelnici, dok će na neka pitanja vijećnicima biti odgovoreno pismenim putem.

U nastavku sjednice usvojene su i slijedeće točke

👉 Prijedlog Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava za hitnu sanaciju štete na stambenim objektima nužnim za život nastale uslijed jakog olujnog nevremena od 19. i 21. srpnja 2023. godine

👉 Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske uz prihvaćanje Amandmana oporbenih vijećnika

👉 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje specijalizacija