STUDIO B: Završetak provedbe projekta „Roditeljski kompas“

STUDIO B: Završetak provedbe projekta „Roditeljski kompas“

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ je od 1. rujna 2023. do 30. lipnja 2024. godine provodila projekt „Roditeljski kompas“. Projekt je bio usmjeren razvoju roditeljskih kompetencija i poboljšanju odnosa s djecom. Partneri na projektu su bili Općina Vrbje i Udruga za promicanje kvalitete života i održanje mentalnog zdravlja „Pozitiva“. Projekt je financijski podržao Središnji državni ured za demografiju i mlade u iznosu od 12.605,00 eura, a ukupna vrijednost projekta je 14.669,00 eura.

U sklopu projekta održane su sljedeće aktivnosti:

COOL roditelj – održane su ukupno 3 edukacije za roditelje u razdoblju od listopada do veljače. Edukacije su održale profesorica Ljiljana Lukačević, mr. specijalist kliničke psihologije; profesorica Mira Linjaković te Manuela Strinavić, magistrica psihologije. Teme edukacija su bile prilagođene skupinama roditelja pa su tako održane edukacije za roditelje predškolske djece, roditelje djece osmog razreda te za roditelje viših razreda osnovne škole. Sudjelovanjem na edukacijama, roditelji su dobili priliku stjecanja novih znanja i vještina u svrhu poboljšanja roditeljskih kompetencija te je pružena podrška roditeljima u rješavanju specifičnih problema i izazova s kojima se suočavaju u odgoju i brizi o djeci.

Na aktivnosti je sudjelovalo ukupno 20 roditelja.

Razgovaraj i ti, aktivnost individualne i grupne podrške roditeljima. Aktivnost je obuhvatila ukupno 27 roditelja na dvije grupne podrške i mjesečnom pružanju individualne podrške, a aktivnost je trajala od siječnja do kraja svibnja 2024. godine. Pružanjem ove aktivnosti povećana je dostupnost psihološke pomoći i savjetovališta za roditelje u potrebi te je potaknuta veća otvorenost roditelja i smanjena stigma u traženju psihološke pomoći i savjetovanja među roditeljima. Aktivnost su provodile Manuela Strinavić, magistrica psihologije i profesorica Ljiljana Lukačević, mr. specijalist kliničke psihologije.

– „Super tata“ – online kampanja poticanja očeva na veću uključenost u obiteljskom životu. Kampanja se provodila od prosinca do travnja na društvenim mrežama Facebook, Instagram i TikTok, a obuhvatili smo 8 očeva. Provođenjem kampanje htjeli smo utjecati na povećanje svijesti o važnosti uključivanja očeva u obiteljski život i podizanje razine razumijevanja njihove uloge u brizi za djecu; pružiti pozitivan utjecaj promicanju ravnopravnog roditeljstva te pružiti podršku ženama u ruralnim sredinama kroz aktivniju ulogu očeva u obiteljskom životu. Ponosni smo što smo ovom aktivnošću obuhvatili vrlo različite profile očeva, od poduzetnika, javnih službenika, poljoprivrednika, radnika u različitim sektorima, pa čak i jednog općinskog načelnika; te očeve s različitim brojem djece i različitom dobi – životnom i onom u kojoj su postali očevi. Svi očevi su opisali sebe i svoju ulogu u obitelji, kako se nose s izazovima očinstva i mogućim negativnim komentarima u odnosu na njihovu aktivnu ulogu te kako se nose s takvim komentarima, te koje su lijepe strane njihove uloge.