Poziv na uključenje u projekt “Kontrola plodnosti tla na obiteljskimgospodarstvima” na području Brodsko-posavske županije u 2024.

Poziv na uključenje u projekt “Kontrola plodnosti tla na obiteljskimgospodarstvima” na području Brodsko-posavske županije u 2024.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) članak 49. regulira da su sredstva
ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenje i davanja
na korištenje izravnom pogodbom prihod državnog proračuna 25%, proračuna županija 10% i
jedinica lokalne samouprave 65%.


Na temelju ostvarenih sredstava Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodskoposavska županija i ove godine provodi Projekt osnovne kemijske analize tla s uzimanjem
uzoraka tla te preporukom gnojidbe.
Ukupna vrijednost projekta iznosila bi 39.818,00 eura, a cijenu uzorka analize tla sufinancirali
bi slijedeći sudionici s određenim postocima:

 • Brodsko-posavska županija ukupno 19.909,00 eura ili 50 % po uzorku,
 • Općine i gradovi ukupno 11.945,40 eura ili 30 % po uzorku i
 • krajnji korisnici usluge ukupno 7.963,60 eura ili 20 % po uzorku.
  Od jedinica lokalne samouprave se očekuje da obavijeste korisnike usluge na svom području i
  izvrše odabir korisnika.
  Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne bude sudjelovala u projektu, 50% troška analize tla
  snosi krajnji korisnik.
  Pozivamo sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače na uključenje u projekt Kontrola
  plodnosti tla na obiteljskim gospodarstvima na području Brodsko-posavske županije u 2024.
  godini. Kontaktirajte upravna tijela u svojim općinama i gradovima i dogovorite tehničke
  detalje Vašeg uključenja u projekt analize tla s preporukom gnojidbe na Vašem gospodarstvu.

 • PROČELNIK
  Željko Burazović, mag.ing.agr.