POTPISAN SPORAZUM ZA PROVEDBU PROJEKTA “RU:TOPIA- ZAJEDNICA PO MJERI MLADIH 3”

POTPISAN SPORAZUM ZA PROVEDBU PROJEKTA “RU:TOPIA- ZAJEDNICA PO MJERI MLADIH 3”

Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta “RU:TOPIA- Zajednica po mjeri mladih 3” potpisan je danas u Velikoj vijećnici Županijske uprave, a potpisali su ga Nikolina Jureković u ime Udruge za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” koja je korisnik financiranja, te župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić i načelnik Općine Vrbje Igor Jurišić kao partneri na projektu. Projekt se provodi u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna, a njegov cilj je postizanje društvenog napretka u svrhu poboljšanja kvalitete života mladih na području ruralnih cjelina Brodsko-posavske županije s naglaskom na općinu Vrbje.

To se namjerava postići kroz pružanje sustavnog, kontinuiranog i pravovremenog informiranja i savjetovanja mladih iz ruralnog područja u zapošljavanju i stručnom usavršavanju te programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici. Također, u okviru projekta, organizirat će se edukativne aktivnosti za (ne) zaposlene mlade ljude s ciljem razvoja njihovih vještina.

Provest će se i dubinsko istraživanje o problemima i potrebama mladih koji žive u ruralnim sredinama, što će s jedne strane osnažiti mlade ljude iz tih područja i omogućiti njihovo aktivno sudjelovanje, ali i omogućiti iznošenje realnih, mjerljivih i konkretnih potreba i problema koji će predstavljati temelj za buduću izradu regionalne javne politike usmjerene mladima. Aktivnosti za mlade iz ovih područja kao i područja kulture i kreativnog izražavanja omogućit će daljnje uključivanje mladih u organizacijske procese i pružiti im priliku za volontiranje i stjecanje novih vještina.

U konačnici, brojne planirane aktivnosti u sklopu Projekta doprinijet će i zaustavljanju trenda iseljavanja mladih i z ruralnih područja kroz produbljeno partnerstvo jedinicom lokalne samouprave i uspostave partnerstva jedinicom područne (regionalne) samouprave, a time i zadovoljavanju njihovih potreba što bi ih trebalo dodatno motivirati za ostanak u svojoj zajednici.